Remedial Teaching

Remedial teaching (RT) wil zeggen dat er hulp wordt verleend aan kinderen die (pedagogische/didactische) hulp nodig hebben. Dit zijn vaak kinderen die door een bepaalde leer-en/of gedragsprobleem op een lager dan gemiddeld niveau functioneren. Maar er kan ook remedial teaching gegeven worden aan kinderen die hoger dan het gemiddelde presteren(hoogbegaafd) ,ook zij kunnen de extra aandacht en zorg gebruiken. (Bron  LBRT)

Bij remedial teaching worden kinderen onderzocht met behulp van een intakegesprek, toetsen en/of observaties. De remedial teacher probeert op die manier een beeld te krijgen met welke zaken het kind precies een probleem heeft. Als er eenmaal een diagnose is gesteld wordt een handelingsplan met doelen gemaakt, die de begeleiding voor een vaste periode vastlegt. Wat hierna volgt is de echte remedial teaching, die volledig is toegespitst op het probleem van individuele kind.

De bedoeling is dat het kind na deze periode vaardigheden bezit om zelfstandig met het probleem of de stoornis om te gaan en zo mogelijk weer met de eigen groep mee kan doen.

Werkwijze

1.Intakegesprek:
Door gerichte vragen aan ouder en kind krijgt de remedial teacher een indruk van de problemen van het kind. Ook kunnen we bepalen of ik aan uw hulpvraag kan voldoen.

2. Didactisch onderzoek:
Hierbij wordt het leerniveau voor lezen, rekenen en spellen van het kind bepaald.

3 Diagnostisch onderzoek:
Hier wordt geanalyseerd wat de oorzaak is. Als het probleem helemaal in kaart is gebracht en een diagnose is gesteld, dan wordt er een handelingsplan gemaakt.

4.Handelingsplan:
Hierin staan de doelen die we samen willen bereiken. En ook hoe we dat gaan doen. De remedial teaching kan beginnen. Dit is dus hulp op maat gemaakt voor het probleem van het kind. Het plan wordt na 6 weken geƫvalueerd. Als het nodig is wordt het plan bijgesteld of wordt er een nieuw handelingsplan gemaakt. Hoe lang de behandeling duurt kan variƫren van 6 weken tot 3 maanden tot een jaar, afhankelijk van de aard en omvang van het probleem.

Een kind komt in aanmerking wanneer het moeite heeft met