Dyscalculie

Dyscalculie is net als dyslexie een stoornis in het leren. Maar dan niet op het gebied van lezen en spellen maar op het gebied van rekenen.
Of er sprake is van dyscalculie kan door een onderzoek worden vastgesteld. Er kan een dyscalculieverklaring worden afgegeven. Alleen zijn er niet zoals bij dyslexie, vaste regels voor compensatiemaatregelen. Scholen kunnen dit op eigen wijze invullen.

Kenmerken van dyscalculie bij kinderen kunnen zijn: Een kind met dyscalculie heeft een normale tot hoge intelligentie. Het is absoluut niet dom.
Met rekenen kan het kind een achterstand hebben terwijl de andere vakken wel op niveau van de groep zijn.
Een kind met dyscalculie krijgt daarom vaak een eigen programma met rekenen omdat het niveau van de groep niet bij te benen is.
Dyscalculie is een stoornis die niet over gaat. Je moet er mee leren omgaan.

Een remedial reacher kan helpen Doel van de hulp is het kind zelfredzaam te maken met rekenen.