Tarieven en vergoedingen

De kosten voor remedial teaching bedragen €37,50 per 45 minuten.

De kosten voor huiswerkbegeleiding bedragen €25  per 45 minuten.

Remedial teaching en huiswerkbegeleiding worden  niet door de zorgverzekeraar vergoed.
Kinderen met een ontwikkelingsstoornis  zoals ADHD, ADD en PDD- NOS kunnen een Persoons Gebonden Budget aanvragen. Een zogenaamde PGB bedoeld voor persoonlijke verzorging of ondersteunende begeleiding vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

Voor kinderen met een handicap of beperking die onderwijs willen volgen op een reguliere school, kan een Leerling Gebonden Financiering (LGF ofwel 'rugzakje') aangevraagd worden.  Met dit rugzakje kan extra hulp worden gefinancierd.