Spellen

Door middel van onderzoek gaan we precies na welke regels voldoende beheerst worden en welke niet. Stap voor stap gaan we de regels opnieuw aanleren en leren toepassen op een manier die aansluit bij het kind en de schoolmethode.

Voor kinderen met dyslexie is spelling vaak erg moeilijk. Er moet heel veel onthouden worden. De remedial teacher kan helpen om structuur aan te brengen zodat het geleerde ook echt onthouden wordt en kan worden toegepast.