Dyslexie

Het kan zijn dat uw kind dyslexie heeft.
Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het nauwkeurig en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen. (Bron: Stichting Dyslexie Nederland)

Dit betekent dat uw kind ondanks extra hulp en veel oefeningen op school en thuis niet of nauwelijks vooruitgang boekt.
Als uw kind na een half jaar intensieve hulp weinig vooruit is gegaan kan er een dyslexieonderzoek worden aangevraagd via school.

Hoe herkent u dyslexie?

Bij dyslexie ontstaan vooral problemen op het gebied van lezen, spellen en schrijven.
Leesproblemen: die vallen het meest op bij hardop lezen. Het leestempo kan traag zijn met veel spellende woorden. Maar ook een hoog leestempo met veel fouten komt voor. Een combinatie van beide is ook mogelijk.

Andere kenmerken van dyslexie kunnen zijn: Dyslexie gaat niet over. Maar met gerichte hulp en goed oefenen kan er veel verbetering optreden ten aanzien van lezen en spellen.

Hulpmiddelen

Als het kind de diagnose dyslexie heeft gekregen door middel van een onderzoek  kan  het, afhankelijk van de ernst van de dyslexie, in aanmerking komen voor vergoeding van  diverse hulpmiddelen. Op www.lexima.nl  vindt u allerlei informatie over hulpmiddelen.
Behandeling: ernstige vormen van dyslexie worden behandeld in speciale dyslexie centra en vergoeding is mogelijk.
Lichtere vormen van dyslexie komen niet in aanmerking voor vergoeding en hier kan de remedial teacher hulp bieden. Ook als uw kind uitbehandeld is  en het nog niet op voldoende leesniveau is gekomen kan de remedial teacher uw kind verder helpen.