Lezen

De meeste kinderen leren zonder problemen lezen in groep 3 en komen regelmatig in een hoger leesniveau ( AVI) terecht op school.
Voor een aantal kinderen gaat leren lezen niet zo gemakkelijk als gedacht. Ze kunnen sommige letters maar niet onthouden. Nieuwe woorden maken gaat moeizaam. Het kind had zich verheugd op leren lezen, maar vindt het niet leuk meer omdat het niet lukt. Ouders gaan zich zorgen maken. Extra hulp is nu belangrijk.

Het kan zijn dat uw kind langer doet over het leesproces en veel extra oefening nodig heeft. Het kan ook zijn dat uw kind, al zit het in een hogere groep, niet alle letters beheerst en moeite blijft houden met het lezen van nieuwe woorden. De remedial teacher kan hierbij goed hulp bieden.
Het leesproces wordt stap voor stap nagegaan en daar waar het lezen stagneert wordt ingegrepen. Samen werken we aan de leesproblemen. Het leesplezier komt terug en het lezen gaat vooruit.